Đệm chống va tàu yokomaha

Đệm khí cao su  là thiết bị chống va chạm tiên tiến cho ứng dụng hàng hải trên thế giới hiện nay. Sử dụng khí nén làm phương tiện để hấp thụ năng lượng va chạm khi tiếp xúc giữa tàu với tàu (STS) và tàu với bến (STB). So sánh với chống va cao su kiểu truyền thống, nó có nhiều ưu điểm như sau:

  1. Hấp thụ năng lượng tốt hơn
  2. Phản lực lại tàu ít hơn
  3. Trọng lượng thấp
  4. Dễ dàng lắp đặt
  5. Êm hơn và kinh tế hơn

Bây giờ đệm khí chống va bằng cao su đã được sử dụng rộng rãi trên tàu chở dầu lớn, tàu LPG, bến cảng lớn, các bến cảng và cầu cảng.

Product Description
Pneumatic rubber fender is the advanced anti-collision device for marine application in the world today.It uses compressed air as medium to absorb the impact energy when ship-to-ship contact(STS) and ship-to-berthing(STB).
Our Services
The structure Hangshuo ship airbag for ship is shown in Fig. 4. It consists of a bag body and end-iron component. The bag body is made from vulcanization of base rubber and reinforced fiber material. The end-iron component is made of metal materials and connected to the bag body firmly. 
Spare Parts
 
                         
 
 
Performance table
 
                        
 
Advantages
1 Marine fender is with the use of high quality natural rubber nylon cord fabrics.
2 Good ageing resistance performance character is tics.
3 Using compressed air as damping medium, the rubber can transform flexibly under pressure, with large contact area, small reaction and absorb large amount of energy.
4 When berthing, the ship is almost at a certain angle, the marine fender can realize contact in a certain angle by bringing full play to its performance.
5 Floating on the water surface, even the ship fluctuate and sway resulting from ebb and flow and waves.
6 Simple installation, simply installed on the wharf and anchor mast.
7 Ageing resistance, corrosion resistance.
8 Long service life.