Phao túi khí 0,8m

  • grid
  • list
  • Phao túi khí 0,8m
    Phao túi khí 0,8m
    Liên hệ - 096.8877.880
        Đường kính Túi khí Số lớp  Chiều cao làm việc Khả năng chịu tải Kn/m Tấn /m   0,8m 5 0.5m 23.56 2.40 0.4m 31.42 3.20 0.3m 39.27 4.01 0.2m 41.12 4.81